Informació Ramadera

INFORMACIÓ RAMADERA

 

RACES D'OVÍ I CABRUM AUTÒCTONES A CATALUNYA

 

RACES AUTÒCTONES A CATALUNYA

Les races autòctones tenen uns grans valors, i no solament pel que representen de record viu per a la nostra història i cultura.

Pertanyen, generalment, a troncs genètics molt allunyats de les races industrials i, per tant, són dipòsit d'una diversitat genètica que cal preservar.